สนามบินไคตั๊ก

ท่าอากาศยานไคตั๊ก (Kai Tak Airport) เป็นสนามบินเก่าแก่ของฮ่องกงถูกสร้างขึ้นในปี 1925 ท่าอากาศยานแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงที่อาณานิคมบริติชของจักรวรรดิอังกฤษที่เข้ามาครอบครองฮ่องกงในตอนนั้น หรือ เป็นช่วงยุคของการล่าอาณานิคมของยุโรปในสมัยนั้น สนามบินไคตั๊กเป็นสนามบินที่ค่อนข้างเก่าแก่ เปิดให้บริการมายาวนานโดยมีสายการบินหลักที่บินเข้า-ออกสนามบินแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็น คาเธย์แปซิฟิก, ดราก้อนแอร์ ,ฮ่องกงเอ็กซ์เพรสแอร์เวย์, ฮ่องกงแอร์ไลน์ และ แอร์ฮ่องกง สนามบินไคตั๊กตั้งอยู่เหนืออ่าวเกาลูน ซึ่งล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ โดยสนามบินมีรันเวย์สำหรับเครื่องบินเพียงรันเวย์เดียวเท่านั้นโดยรันเวย์มีความยาว 3,390 เมตร ในปัจจุบันสนามบินไคตั๊กได้ปิดตัวลงแล้ว หลังจากการขยายเมืองและการสร้างตึกสูง ทำให้มีผลต่อการลงจอดเครื่องบินที่อาจเกิดอันตรายได้ สนามบินไคตั๊ก ให้บริการครั้งสุดท้ายในวันที่ 6 กรกฏาคม ปี 1998 โดยเครื่องบินลำสุดท้ายคือสายการบินคาเธย์ แปซิฟิก เที่ยวบิน CX251 ไป ลอนดอน ออกเวลา 00.02 น. และทางท่าอากาศยานปิดบริการอย่างสมบูรณ์ในเวลา 01.28 น. หลังจากให้บริการมานานถึง 77 ปี สนามบินไคตั๊กถูกจัดให้เป็นหนึ่งในสนามบินที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากภูมิประเทศและจุดตั้งของสนามบินซึ่งการลงจอดของเครื่องบินต้องใช้ความสามารถในการลงจอดสูง รวมถึงตึกสูงที่อยู่ใกล้กับสนามบินซึ่งเครื่องบินลงจอดในระยะใกล้มากทำให้อาจเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินอาจชนตึกได้ ปัจจุบันสนามบินไคตั๊กถูกปรับปรุงและสร้างใหม่เป็นท่าเทียบเรือสำราญและได้เปลี่ยนชื่อเป็น ไคตั๊กครูสเทอมินอล สำหรับท่าอากาศยานแห่งใหม่ตั้งอยู่ที่เกาะลันเตาซึ่งมีเนื้อที่ใหญ่กว่าและปลอดภัยกว่า